Công trình

Công trình

Áp dụng kiến thức khoa học, kinh tế, xã hội và thực tiễn, để thiết kế, xây dựng và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống, vật liệu và quy trình.

Nhà tuyển dụng nổi bật
Khám phá nghề nghiệp trong ngành kỹ thuật
Spotlights
Công việc nổi bật
Bài viết gần đây